Suomi

Kohteet

Veneet

Veneet, joissa on diesel moottori, sekä moottori-, että purjeveneet.

Veneet ovat tyypillisiä kohteita joissa kausittaisen käytön johdosta tankkeihin kertyy ajan kanssa vettä joka mahdollistaa bakteerikasvuston muodostumisen. Ongelma on voinut jo alkaa kehittymään ennen, kun vedenerottajassa näkyy vapaata vettä. bakteerit kykenevät käyttämään myös sitoutunutta vettä elääkseen ja lisääntyäkseen. Polttoainesäiliöt sijaitsevat yleensä hankalissa paikoissa ja niiden puhdistaminen on työlästä ilman kiertohuuhtelua

Työkoneet

Työkoneissa ongelmia muodostuu pölystä jota kulkeutuu säiliöihin sekä vedestä joka aiheuttaa ongelmia varsinkin hydrauliöljyssä. Ongelmat tulevat usein esiin kun sää kylmenee, eikä hydraulijärjestelmät toimi enää, kuten aiemmin.

Myös sähköisesti ohjatut venttiilit ovat herkkiä vedelle. Vettä ja epäpuhtauksia voi joutua monella tapaa järjestelmiin, mutta polttoaineen osalta yleistä on vanhojen siirtosäiliöiden käyttö. Myös kausikäyttö esim. maatalouskoneissa mahdollistaa veden ja dieselbakteerin lisääntymisen. Kiertohuuhtelulla säiliöt saadaan palautettua kuntoon, eikä työhön aiheudu ennakoimattomia katkoksia.

Varavoimakoneet

Varavoimakoneet ovat tyypillisesti tärkeissä ja kriittisissä kohteissa. Tyypillisesti säiliöt ovat vuosia täynnä, eikä kulutusta juurikaan ole. Kun varavoimakonetta sitten tarvittaisiin se ei ehkä käykkään niin kun on suunniteltu heikentyneen polttoainelaadun takia. Yleisesti ajatellaan, ettei lämpimässä tilassa olevassa säiliössä ja varsinkaan moottoripolttoöljyssä ole vesi tai bakteeri ongelmaa. Myös tälläisissä säiliöissä on todettu ongelmia näytteidenoton yhteydessä. Säiiöt voidaan tarvittaessa kiertohuuhdella jolloin suurilta polttoaineen vaihto kustannuksilta säästytään.

Analyysillä ja seurantapalvelulla voidaan varmistua, ettei yllätyksiä tule ja varavoima toimii kuten on tarkoitettu (ainakin polttoaineen osalta).

Muita kohteita

Kaikki kohteet joissa on dieselpolttoainetta, hydrauli -tai voiteluöljyjä.