Tietoa meistä

Dieselpolttoaineiden ja hydrauliöljyn  analysointi, sekä puhdistus kiertohuuhtelumenetelmällä.

Huonolaatuinen tai laadultaan heikentynyt polttoaine aiheuttaa suodattimien tukkeutumista, lisääntynyttä polttoaineen kulutusta ja pahimmassa tapauksessa moottorivaurion. Flushtech Oy:llä on käytössään siirrettävä kalusto jolla säiliön puhdistus polttoaineineen saadaan suoritettua suoraan kohteessa. Kiertohuuhtelulla polttoaineesta poistetaan dieselbakteeri, vesi sekä partikkelit joita säiliöön on joutunut. Polttoaine tai hydrauliöljy puhdistetaan ja se palautuu säiliöön hyvälaatuisena. Tällä tavalla suoritettu puhdistus ei edellytä säiliön tyhjennystä ja irroittamista, mikä tuo rahallista säästöä säiliön puhdistukseen.

Flushtech Oy tarjoaa asiakkailleen analyysipalvelua jolla polttoaineen laatu varmistetaan. Analyysillä voidaan selvittää paikanpäällä sitoutuneen veden määrä, sekä partikkelien määrä polttoaineessa ja hydrauliöljyssä. Laajemmassa tutkimuksessa otetaan näyte joka tutkitaan laboratoriossa.

Tarjoamme myös seurantapalvelua missä seurataan polttoaineenlaatua ja pysymistä vaaditulla tasolla. Tämä helpottaa huoltojen ennakoimista ja ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Samaa seurantapalvelua voidaan sopimuksen mukaan suorittaa myös moottorien voiteluöljyille.

Flushtech Oy toimii Grotamar82  biosidin jälleenmyyjänä Vaasan ja pohjanmaan alueella. Aine on ammattikäyttöön tarkoitettua biosidiä jota käytetään mm. dieselbakteerin hävittämiseen, sekä kasvun estämiseen polttoainesäiliöissä.  Yksityishenkilöille yrityksemme käy annostelemassa tarvittavan määrän ainetta säiliöön.

Toimimme länsi-suomen alueella, mutta tarvittaessa toimialueenamme on koko suomi. Yhteistyökumppanimme ansiosta voimme tarjota laajojakin laboratoriotutkimuksia ja puhdistus kapasiteetti riittää aina 20litran säiliöstä 200 000litran säiliö kokoon saakka. Ota yhteyttä, niin selvitämme tarpeesi ja annamme tarjouksen työstä.

Kohteet

Veneet joissa on diesel moottori, sekä moottori-, että purjeveneet.

Veneet ovat tyypillisiä kohteita joissa kausittaisen käytön johdosta tankkeihin kertyy ajan kanssa vettä joka mahdollistaa bakteerikasvuston muodostumisen. Ongelma on voinut jo alkaa kehittymään ennen, kun vedenerottajassa näkyy vapaata vettä. bakteerit kykenevät käyttämään myös sitoutunutta vettä elääkseen ja lisääntyäkseen. Polttoainesäiliöt sijaitsevat yleensä hankalissa paikoissa ja niiden puhdistaminen on työlästä ilman kiertohuuhtelua.

Työkoneet

Työkoneissa ongelmia muodostuu pölystä jota kulkeutuu säiliöihin sekä vedestä joka aiheuttaa ongelmia varsinkin hydrayliöljyssä. Ongelmat tulevat usein esiin kun sää kylmenee, eikä hydraulijärjestelmät toimi enää, kuten aiemmin. Myös sähköisesti ohjatut venttiilit ovat herkkiä vedelle. Vettä ja epäpuhtauksia voi joutua monella tapaa järjestelmiin, mutta polttoaineen osalta yleistä on vanhojen siirtosäiliöiden käyttö. Myös kausikäyttö esim. maatalouskoneissa mahdollistaa veden ja dieselbakteerin lisääntymisen. Kiertohuuhtelulla säiliöt saadaan palautettua kuntoon, eikä työhön aiheudu ennakoimattomia katkoksia.

Varavoimakoneet

Varavoimakoneet ovat tyypillisesti tärkeissä ja kriittisissä kohteissa. Tyypillisesti säiliöt ovat vuosia täynnä, eikä kulutusta juurikaan ole. Kun varavoimakonetta sitten tarvittaisiin se ei ehkä käykkään niin kun on suunniteltu heikentyneen polttoainelaadun takia. Yleisesti ajatellaan, ettei lämpimässä tilassa olevassa säiliössä ja varsinkaan moottoripolttoöljyssä ole vesi tai bakteeri ongelmaa. Myös tälläisissä säiliöissä on todettu ongelmia näytteidenoton yhteydessä.  Säiiöt voidaan tarvittaessa kiertohuuhdella jolloin suurilta polttoaineen vaihto kustannuksilta säästytään. Analyysillä ja seurantapalvelulla voidaan varmistua, ettei yllätyksiä tule ja varavoima toimii kuten on tarkoitettu (ainakin polttoaineen osalta).

Muita kohteita. Kaikki kohteet joissa on dieselpolttoainetta, hydrauli- tai voiteluöljyjä.